Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarcza (PKPIR, czynny podatnik VAT, mały podatnik). Zakupiono samochód ciężarowy (powyżej 3,5 tony) w marcu 2014 r. Tymczasowa rejestracja nastąpiła dnia 24 marca 2014 r. Samochód został ubezpieczony i przyprowadzony z serwisu dnia 31 marca 2014 r. Wtedy tez nastąpiło mycie i przygotowanie do przewozu surowców. Podatnik uznał, że tego dnia samochód był zdatny i gotowy do używania i tego dnia wprowadził samochód do ewidencji środków trwałych i w części zamortyzował jednorazowo (cały odpis amortyzacyjny). Samochód zaczął przewozić towary dnia 3 kwietnia 2014 r. Stały dowód rejestracyjny podatnik otrzyma w ciągu 30 dni od dnia rejestracji czasowej. Podatnik korzysta z amortyzacji jednorazowej czwarty rok. W 2011 r.: 197.000 zł, w 2012 r. 222.000 zł, w 2013 r. 205.000 zł. W 2014 r. przy zakupie powyższego środka będzie amortyzował 211.000 zł.

Czy podatnik postąpił prawidłowo wprowadzając samochód do ewidencji i amortyzując jednorazowo pomimo braku stałego dowodu rejestracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?