Czy możliwe jest zawarcie porozumienia pomiędzy wierzycielem pierwszym a gminą w sprawie zaspokojenia podatku od nieruchomości... - OpenLEX

Czy możliwe jest zawarcie porozumienia pomiędzy wierzycielem pierwszym a gminą w sprawie zaspokojenia podatku od nieruchomości z kwoty, jaka zostanie uzyskana w wyniku licytacji tej nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2012 r.

PYTANIE

Gmina zamierza przeprowadzić egzekucję z nieruchomości podatnika uporczywie niepłacącego podatku od nieruchomości. W związku z tym, że pierwszym wierzycielem wpisanym w hipotece przedmiotowej nieruchomości jest kto inny i zachodzi obawa, że kwota uzyskana z licytacji nie zaspokoi należności wszystkich wierzycieli, czy możliwe jest zawarcie porozumienia z wierzycielem figurującym w hipotece jako pierwszy w sprawie podziału uzyskanej kwoty.

Czy takie porozumienie będzie wiążące dla komornika dokonującego licytacji i jaką powinno mieć formę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?