Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W tym roku otrzymaliśmy dofinasowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego z funduszu prewencyjnego na odzież ochronną dla naszych pracowników. Dofinansowanie zostało nam przekazane awansem na rachunek bankowy w kwocie 4000 zł. Za tą kwotę dokonaliśmy zakupu obuwia roboczego w kwocie 4000,58 zł brutto. Kwotę dotacji zaewidencjonowaliśmy na pozostałych przychodach operacyjnych.

Czy kwotę brutto faktury 4000,58 zł powinniśmy zaksięgować na pozostałych kosztach operacyjnych, nie rozliczając w żaden sposób VAT, czy rozliczyć VAT, a na pozostałych kosztach operacyjnych uwzględnić tylko kwotę netto?

Dodam, że zakup odzieży został dokonany na cele prowadzenia działalności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?