Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2005 r.

PYTANIE

Od 1 września 2003 r. prowadzę działalność gospodarczą handlowo-usługową. Opodatkowana jestem na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Jednocześnie jestem płatnikiem VAT. Dla celów prowadzonej działalności zakupiłam lokal handlowy w kamienicy. W związku z ustawową wspólnością majątkową powyższy lokal zakupiłam razem z mężem na podstawie podpisanego aktu notarialnego. Mąż jako współwłaściciel lokalu na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia użyczył mi dla celów prowadzonej działalności część lokalu którego jest współwłaścicielem.

Czy w związku z powyższym podpisana umowa użyczenia rodzi jakieś skutki podatkowe w podatku dochodowym jak i w VAT. W jakiej wysokości, przy zastosowaniu jakiej stawki amortyzacyjnej mogę amortyzować w ewidencji środków trwałych powyższy lokal. Kwota zakupu 78.000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację