Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zarzycki Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi dwa rodzaje działalności:

- handlowo-usługową,

- produkcyjną.

Czy istnieje możliwość prowadzenia w ramach ww. rodzajów działalności dwóch różnych metod ewidencji materiałów i towarów, tj.:

- w przypadku działalności handlowo-usługowej ewidencji ilościowo-wartościowej,

- w przypadku działalności produkcyjnej ewidencji polegającej na odpisywaniu w koszty wartości materiałów w momencie ich zakupu?

Czy taka polityka magazynowa będzie zgodna z ustawą o rachunkowości i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację