Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla instalacji - kotłowni - wydano pozwolenie zintegrowane. Została ona zakwalifikowana jako instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW. Nie kwalifikuje się jako instalacja do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę. W skład kotłowni wchodzą 4 kotły: nr 1 o nominalnej mocy cieplnej 14,046 MW i sprawności 85,2%, nr 2 o nominalnej mocy cieplnej 17,5 MW i sprawności 80%, nr 3 o nominalnej mocy cieplnej 14,5 MW i sprawności 80%, nr 4 o nominalnej mocy cieplnej 18,75 MW i sprawności 80%. Łączna moc wynosi 64,796 MW. Kotły mają wspólny emitor. Jednocześnie mogą pracować maksymalnie 3 kotły. Kotły te pracują z różnym obciążeniem oraz z zastosowaniem różnych paliw, tj. samego węgla, mieszaniny węgla i biomasy, mieszaniny węgla i odpadów drewnopodobnych (kod 03 01 05). Ilość pracujących kotłów zależy od chwilowego (aktualnego) zapotrzebowania na energię cieplną.

Czy takiej instalacji dotyczą konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?