Questions and answers

New Jak prawidłowo określić stanowisko nauczyciela w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Kiedy można dokonać wyłączenia liceum ogólnokształcącego z zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

New Kiedy można naliczyć odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz rekompensatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

New Kiedy można zmienić świadczenie wychowawcze z formy gotówkowej na rzeczową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Kiedy nadpłata w zasiłku stałym jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

New Kiedy nauczycielowi przysługują dwie odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Kto płaci za legitymacje nauczycielskie i za koszty jej przesyłki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Kto powinien przygotować projekt oceny pracy nauczyciela, któremu w trakcie stażu zmieniono opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

New Na czym będzie polegać procedura VAT-OSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Na jakiej podstawie można dokonać wykreślenia zakładu ciepłowniczego z derogacji ciepłowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

New Od jakich składników wynagrodzenia i świadczeń pozapłacowych należy naliczać wpłaty do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

New Od kiedy przysługują pracownicy zatrudnionej na okres próbny przysługują świadczenia chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

New Według jakiego kursu należy ująć w księgach rachunkowych fakturę wystawioną w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New W jaki sposób poprawić omyłkę rachunkową w ofercie, która została złożona w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

New Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent za urlop, jeżeli już częściowo został on wpłacony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Co może zrobić organ ochrony środowiska, do którego wpłynęła skarga na hałas?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

New Co należy zrobić, jeżeli odbiorca po potwierdzeniu przejęcia odpadu stwierdził, że odpad nie jest zgodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Czy doliczyć do dochodu rodziny staż dla bezrobotnych za kwiecień czy maj?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy doliczyć do dochodu rodziny zasiłek dla bezrobotnych za miesiąc maj czy czerwiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy eksploatacja nowych instalacji ochrony powietrza przed 18 VIII 2021 jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

New Czy firma jest zobowiązana przechowywać dokumenty Wz do celów podatkowych lub jakichkolwiek innych celów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy gmina może ponieść koszty podziału nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

New Czy jednostka ma obowiązek wprowadzenia udostępnioną centralę telefoniczną do ewidencji pozabilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

New Czy koszty wynajmu samochodów osobowych stanowić będą koszty uzyskania przychodów w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy lakiernia proszkowa jest Firmą wprowadzającą produkty w opakowaniach na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Czy mapa do wniosku o decyzję środowiskową musi być ewidencyjna, czy może być zasadnicza?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

New Czy montaż klimatyzatora wymaga zgłoszenia robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

New Czy można wybudować budynek gospodarczy w granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

New Czy nauczyciel szkoły feryjnej zatrudniony na czas określony nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

New Czy odpisu można wyjątkowo dokonać w wyniku podjętej informacji o wyburzeniu budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

New Czy osłony pleksi zwalniają z konieczności zachowania odległości przynajmniej 1,5 m między stanowiskami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

New Czy otrzymane darowizny generują koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy plac magazynowy węgla wymaga dokonania zgłoszenia instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Gall Marek | Aktualne