Questions and answers

New Czy są przesłanki do zmiany pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

New Czy organ może przyznać dodatek mieszkaniowy na czas najmu lokalu kończący się w pierwszej dekadzie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

New Czy decyzję wydawaną w trybie art. 26 u.o. należy wydać na każdego małżonka oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

New Jakie ciśnienie powinno być w pistolecie ze sprężonym powietrzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Majer Roman | Aktualne

New Czy dopuszczalne jest spalanie pozostałości po uprawie ziemniaków bezpośrednio na polu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Czy przedszkole niepubliczne otrzymuje subwencję oświatową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

New Jak ustalić wysokość odsetek pożyczki udzielonej pracownikowi spółki ze środków obrotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy umowa o szkolenie lekarza stażysty może być umową wolontariatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

New Jak interpretować metrykę projektu właściwie identyfikującą obiekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

New Czy możliwe jest obywanie stażu podyplomowego przez lekarza na podstawie umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

New Dla jakich podmiotów badania jakości ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella wykonują organy inspekcji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

New Czy wypłacając nauczycielowi nagrodę jubileuszową należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New W jakich okolicznościach szpital może obciążyć pacjenta kosztami udzielonych mu świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

New Czy usługi alpinistyczne mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy dla spółki i nabywcy stosowanie rocznych terminów płatności jest poprawne pod względem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Czy inspektor PIP może wydać nakaz ponownego wykonania pomiarów hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

New Czy obowiązki biura rachunkowego w zakresie AML dotyczą obecnie także klientów, dla których biuro prowadzi PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku usług serwisowania zjeżdżalni na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

New Czy w protokole powypadkowym należy wpisać przyczyny wypadku nie uznanego rzez zespół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

New Czy podmiot gospodarczy - hotel z restauracją musi zapewnić selektywną zbiórkę odpadów na terenie obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

New Jak należy wykazać dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym w przypadku połączenia spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy do opłaty legalizacyjnej stosuje się tożsamość rodzajową zgodnie z art. 398 ust. 4 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

New Czy bilety parkingowe i paragony za prom bez danych nabywcy można księgować w koszty w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Kiedy sprzedaż nie musi być ewidencjonowana za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy budka telefoniczna bez telefonu jest sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Czy pracodawca może odmówić wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy nieodpłatne świadczenie pracownikom usług transportowych należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Czy Firma X ma obowiązek składania sprawozdania z zebranych odpadów komunalnych w w/w kodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

New Czy wicedyrektorowi i dyrektorowi szkoły można powierzyć wychowawstwo klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Jak należy zaksięgować przeprowadzenie częściowej rozbiórki budynku pod modernizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy przepisy prawa pracy przewidują tzw. nieodpłatną pracę na próbę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

New Jak spółka powinna zaksięgować darowiznę przekazaną na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Czy lombard może księgować zakupy jednorazowo w PKPiR na koniec miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Jakie wymogi powinniśmy spełnić odbierając odpady o kodzie 19 12 02 z Kazachstanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Do kiedy należy zatrudnić nauczyciela, jeśli rozpocznie on pracę od 15 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

New Czy ryczałt za używanie auta prywatnego do celów służbowych należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy nauczyciel ma prawo do urlopu wychowawczego zaraz po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Czy szkoła będąca dodatkowym miejscem pracy dla nauczyciela powinna wypłacać mu dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Kto powinien podpisać oświadczenie o zgodności projektu technicznego z obowiązującymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

New W jaki sposób zapewnić bezpieczne przejście dzieciom do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy nauczycielowi, który nie spełnia regulaminowych wymogów przysługuje dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Czy podatnik ma prawo odliczyć cały VAT z faktury za vouchery?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

New Czy refaktura dokumentująca sprzedaż materiałów budowlanych jest objęta MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2021 r., Różycki Karol | Aktualne