Czy rada gminy może określić w formie uchwały zasady zwoływania zebrań wiejskich swojej jednostki pomocniczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy podejmować uchwałę w sprawie wyznaczenia terminów zebrań sołectw na terenie gminy, mających na celu wybór sołtysa i rady sołeckiej w nowej kadencji? Czy można to zrobić w formie uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX