Questions and answers

Czy szkoła językowa ma prawo korzystać ze zwolnienia z VAT bez limitu przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dywidenda wypłacona ze szwajcarskiej spółki podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pożyczka dla JDG od spółki z o.o. podlega PCC w sytuacji opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy podatnik powinien rozpoznać podatkowe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny należy uznać jako nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak ustalić prawidłowy mikrorachunek podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą oraz prowadzi najem prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kto powinien ponosić konsekwencje dotyczące obowiązku zwrotu niekwalifikowalnych wydatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy przed wydaniem zezwolenia organ powinien zażądać oceny oddziaływania na środowisko i decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy sprawozdanie finansowe fundacji powinno być badane przez biegłego rewidenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi dla kontrahenta z Belgii musi zgłosić się do VAT- UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu w leasingu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypłata niepodzielonego zysku spółki cywilnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o. powinna by opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Skąd należy pobrać informacje do świadectwa pracy przenoszonego kilkakrotnie nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy prawidłowe jest wprowadzenie zakupionego złomu na podstawie ewidencji zakupu przez przedsiębiorcę na PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zapomoga wypłacona byłemu pracownikowi będzie wolna od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup lodówki transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak postąpić z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej, który inwestor utwardził pod parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usług pozyskiwania personelu (PKWiU dział 78)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak potraktować na gruncie CIT odtworzenie niezbędnej dokumentacji technicznej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób określić wymiar urlopu pracownikowi pozostającemu jednocześnie w dwóch stosunkach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć odszkodowanie przelane bezpośrednio na konto warsztatu, który dokonał naprawy służbowego auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie usługi są zwolnione z podatku dochodowego w ramach działalności agroturystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę z osoby zmarłej na osobę, która jest spadkobiercą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy usługi zamieszczania na stronach firmowych reklam Facebooka i Google należy oznaczyć GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy osoba, która przejmie szkołę będzie mogła wybrać podatek liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co się dzieje z ratami kredytu po śmierci przedsiębiorcy w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ująć inwestycję drogową w kosztach realizacji budowy osiedla domów jednorodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać rozliczenia faktur korygujących w przypadku zwrotu zakupionego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku rozwodu i zmiany stanu posiadania gruntów zwolnienie z tytułu nabycia gruntów może być kontynuowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy zakup haka holowniczego do samochodu firmowego może być wliczony w koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy za okres świadczeń rehabilitacyjnych urlop uzupełniający nie przysługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może umieścić wizerunek pracownika w intranecie bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować grunt sklasyfikowany jako użytki orne RIIb, znajdujący się w trwałym zarządzie szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy dane osobowe strażników gminnych (miejskich) biorących udział w interwencji stanowią informacje publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Jak należy traktować nowo wprowadzony do klasyfikacji budżetowej paragraf 471 - wpłaty na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy starosta jest organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie skargi właściciela gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Co należy zrobić z nauczycielem, który po 10 miesiącach zakończy pełnienie obowiązki dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zostać zgłoszona zgodnie z art. 152 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy przedsiębiorca świadczący usługi zarządzania działem sprzedaży może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy przedsiębiorca świadczący usługi pozyskiwania klientów może je opodatkować wg stawki 8,5% ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy pożyczka od członka rady nadzorczej na rzecz spółki akcyjnej podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy bagrowanie dna jeziora należy zakwalifikować jako szczególne korzystanie z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy nauczycielowi, który rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron należy sporządzić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy wykonanie zadaszenia ścian tarasu należy zakwalifikować jako nadbudowę części budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne