Questions and answers

Czy należy przekazać pismo pracownikowi informujące go o nieobecnościach nieusprawiedliwionych w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczycielowi mianowanemu można cofnąć kwalifikacje pomimo nauczania danego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na żadnym metrze kwadratowym działki nie powinno być więcej niż 0,2 Mg ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy odprowadzamy podatek i składki ZUS od ubezpieczenia grupowego opłaconego w okresie zasiłkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ogłoszenie o wyniku postępowania sporządza się także dla postępowania, które zostało unieważnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Czy OPS powinien uregulować notę obciążeniową wystawioną przez ŚDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy palarnia może być usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podatnik mający siedzibę na terytorium kraju ma prawo do odliczenia podatku z faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podprocesor może przetwarzać szerszy zakres danych niż procesor?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy powiat powinien przekazać dotację gminie na dziecko ze wczesnym wspomaganiem rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy praca na drabinie magazynowej przejezdnej zalicza się do prac na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zwolnienia wszystkich członków organizacji zakładowej na zebranie w ich godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przy zmianie pozwolenia zintegrowanego konieczne będzie sporządzenie raportu początkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy rodzice mogą być obecni podczas diagnozowania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rolnik może opodatkować ryczałtem wynajem pola pod fotowoltaikę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy różne klasy tego samego rocznika mogą mieć różne zestawy podręczników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w bilansie spółki należy wykazać posiadane kryptowaluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wody te powinny być doczyszczane w separatorze przed odprowadzeniem do kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy w przypadku dotowania szkół niepublicznych należy ustalić roczny koszt kształcenia dla ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy złożona przez mieszkańców petycja może zostać uwzględniona tylko w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy zmienia się decyzję ustalającą wysokość opłat za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zwiększenie wysokości w świetle można zakwalifikować jako zmianę nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak aktualnie wygląda procedura uchwalania programu ochrony środowiska dla gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaka stawką PCC należy opodatkować prawo do użytkowania działki przeniesionej z innej osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne