Pytania i odpowiedzi

Czy należy wypłacić zasiłek pielęgnacyjny od miesiąca złożenia wniosku na komisję PCPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy z tytułu zużycia propanu do celów opałowych podmiot gospodarczy musi złożyć deklarację AKC-KZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy darowizna nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy po stronie darczyńcy Spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy starostwo może wydać pozwolenie na budowę po wszczęciu postępowania przez PINB o samowoli budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak rozliczać diety podczas podróży szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Który pracodawca powinien wystawić polecenie na prace gazoniebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak często pracodawca musi zapoznawać pracowników z oceną ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakich dokumentów można zażądać od nowoutworzonej spółki w celu zbadania jej sytuacji finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka z o.o. powinna wykazać nabycie jako import, pomimo braku dokumentów celnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie spółka nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pożyczka udzielona przez spółkę gastronomiczną na rzecz innej spółki niepowiązanej podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy spółka powinna ewidencjonować świadczenie usług za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczać podróże kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy we wpisie do ewidencji dokonać zgłoszenia o miejscu prowadzenia zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Komu należy wysłać postanowienie o zarachowaniu wpłaty w przypadku, gdy podatnik działa przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy raport z kasy fiskalnej, w przypadku sprzedaży aut używanych w procedurze VAT marża, należy oznaczyć RO oraz MR_UZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy do dochodu rodziny liczymy alimenty otrzymane przez partnera, który jest aktualnie wpisany w skład rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy osoba ubiegająca się o zasiłek celowy na zakup leków musi dołączyć do wniosku fakturę za zakupione leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jakich latach organ architektoniczno-budowlany posiadał kompetencję do wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy w JPK sprzedaż w systemie VAT marża może zostać wykazana jednym dokumentem zbiorczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy budowa budynku przemysłowego na produkcje brykietu z drewna wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Kiedy zasadne jest przyznanie dziecku specjalistycznych usług opiekuńczych z ośrodka pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy fundacja, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może reprezentować twórcę, który wykona dzieło dla teatru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w ramach funduszu sołeckiego można dokonać zakupu koszulek z logiem gminy i napisem nazwy sołectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy ordynator po zakończonym nocnym dyżurze może sprawować obowiązki służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy zleceniobiorca powinien dostarczyć pracodawcy dokumenty potwierdzające prowadzenie własnej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy różnicowanie stanowisk w podmiocie leczniczym jest niezbędne przy określaniu prac o szczególnych charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kto wydaje decyzję na odstrzał redukcyjny dzików w lesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy ryczałt za samochód może być rozliczony za okres krótszy niż miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego - 31.12.2021 r., czy też 1.01.2022 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakiej wysokości przyjąć dodatek stażowy do podstawy jubileuszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować zajęcia animacyjne z seniorami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy klauzula opt-out znajduje zastosowanie do lekarzy stażystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy burmistrz może wręczyć dyrektorowi samorządowego zakładu budżetowego wypowiedzenie warunków pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy budynek mieszkalny jednorodzinny z 25% częścią usługową będzie zgodny z funkcją terenu przeznaczonego pod usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Po ilu dniach od obwieszczenia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach staje się ostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenia stanowi podstawę wynagrodzenia urlopowego należnego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Kto, oprócz lekarza, może podpisać wypis ze szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Do kiedy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego studentce, która kończy studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak wygląda procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak zatrudnić pomoc domową z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zasilenie zagranicznego oddziału stanowi transakcję kontrolowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do wyjść wyłącznie ewakuacyjnych z budynku należy zaprojektować utwardzone dojścia o szerokości 1,5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy dla przydomowej oczyszczalni ścieków wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest konieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Kto jest beneficjentem rzeczywistym w stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy po wydaniu decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie publicznej, prace można rozpocząć dopiero po jej uprawomocnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne