Questions and answers

Czy dyrektor instytucji kultury może być zatrudniony w wymiarze innym, niż pełny etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób powinna być rozliczana umowa najmu samochodu osobowego zawarta na 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Które wymogi rozporządzenia dotyczące magazynowania wstępnego będą dla tej firmy wiążące?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy należy złożyć TPR, jeśli nie został przekroczony próg transakcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy urlop rodzicielski zakończy się automatycznie wraz z ustaniem zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Od kiedy będzie przysługiwał zasiłek stały na podstawie nowego orzeczenia o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy stanowiska pracy mogą być usytuowane pod napowietrznymi liniami wysokiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy zastosować stawkę 0% do usług magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy z chwilą odwołania zastępcy wójta, wraca on na swoje dotychczasowe stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie skutki dla odliczenia VAT ma wykup samochodu z leasingu jeśli nastąpi odsprzedaż tego auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy petycja złożona poprzez e-mail powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy kolejność wydawanych decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania ma znaczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić dodatek za dyżur domowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Do jakiej kategorii baterii i akumulatorów należy zaliczyć akumulatory motocyklowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy prokurent samoistny wystawiając fakturę powinien oznaczać transakcję w JPK_VAT symbolem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy spółka może nie opodatkowywać nieodpłatnego przekazania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować w pliku JPK zakup towarów używanych na Allegro od osób fizycznych bez umowy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest szkolenie na żywo przez internet pracowników na stanowiskach robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu zgodnie z planem urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak właściwie stosować przepisy o split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak potraktować podatkowo świadczenie wykonywane na rzecz Parlamentu Europejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką sprzedaż należy traktować jako sprzedaż wysyłkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie domków letniskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób spółdzielnia odliczy VAT z tytułu deratyzacji budynków mieszkalnych i użytkowych i mieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie transakcje należy uznać za transakcje powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób zafakturować partycypację w kosztach zamówienia kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy transakcję oznaczać atrybutem TT_WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy wykazać w JPK i VAT-UE NIP UPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak postąpić gdy klient już zapłacił za fakturę bez split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy na fakturze częściowej należy dopisać adnotację mechanizm podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak potraktować zakup i sprzedaż gazu LNG?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy na korekcie faktury powinno być oznaczenie MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować usługę wynajmu łodzi obywatelowi UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie firmy należy uznać za powiązane w JPK_V7?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak potraktować fakturę za towar z Singapuru odprawiony w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kto rejestruje skuter wodny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podatnik wykonujący roboty budowlane będzie musiał od razu zarejestrować się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przy sprzedaży używanych komputerów, na fakturę marży, trzeba zaznaczać procedurą MR_UZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy fakturę za wirtualną asystenturę oznaczać GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy § 8 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 2 r.w.m.o. wchodzi z dniem 1 stycznia 2021 czy 2025?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Jak refakturować odsprzedaż mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakim terminie należy dostosować się do zapisów § 8 ust. 6 pkt 1 r.w.m.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy międzynarodowe powiązania rodzinne powodują konieczność wykazywania znacznika TP przy fakturach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki w VAT może mieć zapewnienie pracownikom noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak potraktować w VAT zapłatę zobowiązania na konto komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie GTU ma obowiązek wskazywać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT szkoła niepubliczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Co się zmieni w 2021 roku dla podatnika VAT współpracującego z kontrahentem w wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ujmować w JPK_VAT marże dla usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie prawidłowe daty powinny być na refakturze dotyczącej mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można wybudować budynek 2 m od granicy działki, której właścicielem jest inwestor?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę zakupu towaru z Chin który nie zostanie odprawiony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo odmówić udziału w pracach rejonowej komisji konkursowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Według jakiej proporcji spółka powinna uwzględnić faktury korygujące w 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy oznaczać fakturę kodem TP w pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia ze stacjonarną placówką gastronomiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie usługi podlegają pod GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż chodnika dla pieszych podlega oznaczeniu GTU_10 jako budowla?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy oznaczać GTU w związku ze sprzedażą programu komputerowego Subiekt GT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik, który kupił towar z Korei, powinien rozliczyć VAT od importu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy usługi programistyczne należy oznaczać kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik sprzedając jacht wykorzystywany w działalności opodatkowanej może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych i ich serwisowanie należy oznaczać kodem GTU_11?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transakcje pomiędzy firmami konkubentów, którzy mają wspólne dzieci, należy oznaczać kodem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne