Questions and answers

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim terminie oraz w jakie dni odbywa się publikacja ogłoszenia o zamówieniu w TED?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zmiana składu osobowego spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu bądź wymeldowaniu można złożyć przez e-mail?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy określić, czy w szkole są zatrudniani specjaliści: logopeda i terapeuta pedagogiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaka powinno być minimalna normowa wartość lumenów przy wejściu z windy w bloku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podczas ferii zimowych dyrektor może wysłać wszystkich pracowników obsługi na pracę zdalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy negatywna opinia z przedszkola o gotowości szkolnej uniemożliwia rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Kiedy OPS powinien ubezpieczyć świadczeniobiorcę zdrowotnie społecznie w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zasadna jest skarga związku zawodowego na brak skierowania odwołania do komisji dyscyplinarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak dyrektor szkoły podstawowej powinien egzekwować spełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy celem wyrażenia opinii przekazuje się sprawę do załatwienia organom opiniującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Polak, który zmienia rezydencję podatkową, może zostać wykreślony z ewidencji podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na wypłatę świadczenia 500 zł dla nauczycieli ma znaczenie rodzaj umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić nauczycielce urlopu uzupełniającego

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy kurator wyraża zgodę na zatrudnienie nauczycielki bez wymaganych kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie składniki należy wypłacić nauczycielowi w szkole szpitalnej za okres gotowości do pracy w czasie koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy i jak można ukarać lekarza za wprowadzenie dziennikarza na oddział szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownikowi pracującemu w środowisku kwaśnym należy zapewnić do picia wodę zasadową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie uprawnienia w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego posiada NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Do jakiej klasy należy zapisać uczennicę z Ukrainy na podstawie jej świadectw?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Za ile miesięcy należy wypłacić ekwiwalent dla nauczyciela, który z końcem listopada odchodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy obowiązek przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczy szpitali jednoimiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć zmarłego wspólnika spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rezerwy dotyczące premii pracowniczych stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel wspomagający może mieć przydzielone nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jaka jest różnica między zbiornikiem wodnym a stawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pracodawca może ponownie zatrudnić pracownika, który przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto będzie wypłacał jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka powinna być minimalna szerokość dojścia do punktu obsługowego przy maszynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy miejsce, w którym prowadzi się ręczne sortowanie odpadów należy potraktować jako sekcję magazynową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jaką kwotą zwrotu kosztów dotacji należy obciążyć gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia rozliczaną świadczeniem wzajemnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy elektroniczny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej powinien być zrealizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę CIT stosuje organ do zwrotu w ramach ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dofinansowanie na zakup sprzętu przysługuje nauczycielowi bibliotekarzowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawca może przekazać pracownikowi skaner ręczny wyposażony jedynie w skróconą instrukcję obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy z dotacji oświatowej otrzymanej z gminy przedszkole niepubliczne może opłacić VAT z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawcom przysługuje dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć % gruntów leśnych, aby móc ocenić, czy obwód łowiecki jest leśny czy polny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy bon na zakup sprzętu przysługuje nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie zasady będą obowiązywały pod rządami nowego PZP w odniesieniu do konkursów dotyczących usług projektowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy kwotę 150 zł wypłaconą cudzoziemcowi za pierwszy miesiąc zlecenia należy uwzględnić w informacji IFT-1/IFT-1R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydatki na przebudowę sieci elektrycznej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki jawnej podlega opodatkowaniu PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy praca zdalna (telepraca) może być wykonywana w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak zaksięgować odprawę pośmiertną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy firma musi złożyć wniosek aktualizacyjny w BDO, jeżeli sprowadziła z zagranicy na własne potrzeby 2 samochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w okresie oczekiwania na decyzję o emeryturze były już pracownik może wykonywać pracę w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakim terminie nowo powstała jednostka budżetowa powinna przeprowadzić pierwszy spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie można przyznać w dwóch okresach na jedno dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne