Questions and answers

Jakie koszty uzyskania powinny być zastosowane w przypadku pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy wypłacie byłemu pracownikowi premii i prowizji pracodawca ma prawo zastosować koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy rolnik dokupując 4ha gruntów do posiadanych 8ha, może zostać zwolniony z PCC na podstawie art. 9 u.p.c.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wartość umorzonej pożyczki z ZFŚS stanowić będzie przychód spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dla miejsca do ładowania baterii akumulatorowych należy sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy spółka w 2020 r. może złożyć korekty deklaracji za 2018 r. i odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy zafakturować usługę montażu mebli dla kontrahenta szwajcarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Do kiedy prawidłowo powinno się nauczycielce udzielić urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy karta tytułowa projektu budowlanego winna był dołączona luzem, czy winna stanowić element projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy spółka powinna zgłosić do urzędu celnego raport w formie książkowej zakupiony od kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości podlega ochronie przez zajęciem komorniczym alimentacyjnym wynagrodzenie zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy inwentaryzacją należy objąć tylko środki trwałe amortyzowane, czy również środki już zamortyzowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy garaż podziemny jest budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak zaksięgować koszty poniesione za środki z otrzymanej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak można łączyć funkcje przy pracach na polecenie wykonywanych przy urządzeniach energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prowadząc książkę przychodów i rozchodów należy każdy dokument oznaczać pozycją z książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka z o.o. powinna zgłosić rachunek pomocniczy do US i KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie dokumenty do ZUS musi złożyć zleceniobiorca do wypłaty zasiłku chorobowego za okres kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca zobligowany jest do wydania pracownikowi świadectwa pracy i wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dowody dostawy wewnątrzwspólnotowej są wystarczające, żeby zastosować 0% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób na gruncie VAT należy udokumentować nieodpłatne przekazanie wzornika niemieckiemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób na gruncie VAT należy udokumentować nieodpłatne otrzymanie wzornika od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dochód męża z tytułu renty doliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć etat i godziny ponadwymiarowe nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy ze względu na pandemię koronawirusa orzeczenie o potrzebie poratowania zdrowia może wydać lekarz rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy poddać badaniu lekarskiemu pracownika, który nie był w pracy ponad miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję o zasiłku stałym z powodu uzyskania renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy należały wypłacić nauczycielowi wyrównanie dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób powinno zostać oznakowane miejsce prowadzenia prac podwodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego ma podstawę do nakazania zamurowania okien w ścianie granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy za nieprzestrzeganie zasad BHP można pozbawić pracownika premii motywacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy dyrektor może zawiesić realizację godzin świetlicowych i zmienić nauczycielowi pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wpisywać numery faktur w nowym JPK_VAT od 1 października 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż usługi zbierania informacji i zamówień na reklamy powinna być oznaczona kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy faktury sprzedaży raportów rynkowych należy oznaczyć GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy odsprzedaż kart Multisport dla członków dyrekcji instytutu należy oznaczać jako TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługi świadczone przez copywritera podlegają oznaczeniu GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przekazanie usług medycznych pracownikom może skutkować koniecznością uwzględnienia proporcji w odliczaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa montażu instalacji fotowoltaicznej budzi obowiązek zaznaczenia metody podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy na żądanie właściciela lokalu użytkowego wspólnota powinna wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyznać dodatek za wychowawstwo dwóm nauczycielom jednego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy nie trzeba oznaczać transakcji kodem TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie przywileje należą się pracownikowi w związku z posiadanym stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy organ ewidencyjny granicę winien ujawnić z rozgraniczenia, a powierzchnię z zasiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy organ ewidencyjny granicę winien ujawnić z rozgraniczenia, a powierzchnię z zasiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne