Questions and answers

Czy nowy pracodawca musi uwzględnić wniosek o urlop wypoczynkowy obejmujący pierwszy tydzień zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie są zasady opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów przez podmiot szwedzki nieposiadający w Polsce siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2013 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć zasiłek chorobowy po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć dokonane w związku z rozbudową budynku magazynowego rozebranie części placu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zakup dostępu on-line do publikacji elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ująć fakturę za usługę szkoleniową od kontrahenta z Niemiec, jeśli wskazał on dwa terminy zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy data rozliczenia delegacji powinna pokrywać się z datą wypłaty diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy czas potrzebny pracownikowi na wzięcie kąpieli po zakończeniu pracy należy wliczyć do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy czas prania odzieży roboczej przez pracowników powinien zostać przez pracodawcę wliczony do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy inwestor może realizować inwestycję na podstawie pozwolenia z 2006 r., jeżeli od tego czasu roboty nie zostały rozpoczęte?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje możliwość utworzenia jednej szkoły policealnej dla młodzieży i dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kobiecie w ciąży można wypowiedzieć warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy konieczne jest wystawienie nowej faktury w sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową na 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy konwersja pożyczki na kapitał zakładowy podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy lekarz w poradni może sprzedawać leki dostawowe, które poda pacjentowi w publicznej służbie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy nauczyciel może domagać się zatrudnienia w przypadku podpisania z dyrektorem szkoły umowy przedwstępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nazwanie należności wynagrodzeniem może oznaczać powstanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nazwa stanowiska osoby odbywającej praktykę ma wpływ na ocenę praktyki zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy okres przebywania na urlopie macierzyńskim i wychowawczym stanowi okres składkowy dla celów emerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Nieaktualne

Czy otrzymanie samochodu w darowiźnie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może pozbawić pracowników prawa do dodatku za pracę w porze nocnej.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może pracownikowi łącznie oddać wypoczynek dobowy i czas wolny za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca obowiązany jest prowadzić "dziennik BHP" na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony u tego samego pracodawcy ma prawo do dodatku stażowego z każdej umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy usługi gastronomiczne poniesione w podróży służbowej przez prezesa spółki są kosztami bilansowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy właściciel lokalu powinien pokryć koszt remontu balkonu przynależnego do jego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w skład zespołu szkół może wchodzić technikum i biblioteka pedagogiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Ilu uczniów maksymalnie może mieć pod opieką jeden nauczyciel w czasie zajęć na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić uczeń aby otrzymać celującą ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakim dokumentem podatnik powinien udokumentować wydanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia urlopowego przysługuje nauczycielowi, któremu zwiększono wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak klub sportowy powinien rozliczyć przychody zatrudnionych piłkarzy z Zimbabwe i Nigerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać procedura zwolnienia nauczyciela skazanego prawomocnym wyrokiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT fakturę od kontrahenta z Wielkiej Brytanii za pośrednictwo w eksporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy najwcześniej można odliczyć stratę za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy okres niezdolności do pracy należy uwzględnić w tym samym okresie zasiłkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pieniężnej w związku z przejściem pracownika na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien przeprowadzić otwarty nabór na stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Na jakiej podstawie powinien opierać zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może naliczyć należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakiej podstawie zatem spółka niemiecka może odliczyć polski podatek naliczony, wykazany w fakturze zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej pozycji w bilansie wg MSR prezentuje się wpłacone zaliczki na poczet środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować ogrodzenie hali magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować wydatki dokonane z dotacji unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy naliczać nagrodę jubileuszową dla osoby przebywającej na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatek na zakup programów komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły mógł udzielić urlopu bezpłatnego nauczycielowi do końca czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można rozpoznać różnice kursowe w przypadku wpłaty na nasze konto omyłkowo dokonanej w walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne