Questions and answers

Czy obciążenie z tytułu "udziału w kosztach zatrudnienia" podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może pomniejszyć kwotę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop o równowartość diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów spółki inwestorowi po cenie rynkowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można usunąć ząb "ósemkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy wynajem spółce cywilnej, w której podatniczka jest wspólnikiem, stanowi przeszkodę w odliczeniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zamawiający może skorzystać z uprawnienia z art. 94 ust. 3 p.z.p. kilkukrotnie w ramach jednego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż towaru połączoną z usługą transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jaki kurs walut należy zastosować dla potrzeb VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak można wyegzekwować decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do tego celu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługę transportową świadczoną na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy pobierać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować nieodpłatne przekazanie urządzeń dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

W której deklaracji wykazać korektę VAT związaną ze zmianą przeznaczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy błędem jest przypisanie do ewidencji VAT w miesiącu sprzedaży zaliczki w kursie z daty jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy cienka kapitalizacja dotyczy sytuacji, gdy udziałowcem jest fundusz inwestycyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dyrektor przedszkola może na czas zwolnienia lekarskiego kucharki powierzyć to stanowisko innej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy istnieje sposób, by móc skorzystać z niewykorzystanej ulgi na zakup kas rejestrujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy opłata sądowa i podatek od czynności cywilnoprawnej od podwyższenia kapitału stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przekazanie informacji o postępowaniu obcemu podmiotowi stanowi naruszenie tajemnicy skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprawdzenia opracowania projektu budowlanego parkingu powinna dokonać osoba w odpowiedniej specjalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci wodno – kanalizacyjnych jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Do czego służy taśma izolacyjna w elektryce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć otrzymany na mocy wyroku zwrot zawyżonych opłat za wieczyste użytkowanie za poprzednie lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy można obniżyć składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ujmować koszty poniesione na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód w przypadku sprzedaży samochodu osobowego przy zastosowaniu procedury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji kiedy pracodawca nie wypłacił pracownikowi obsługi nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy czynność wymiany udziałów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy dochodzi do WNT na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy działka rolna wydzierżawiona na cele rekreacyjne jest obciążona podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy i w jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT od nabytych usług marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszt śniadania zapewnionego podczas podróży służbowej stanowi dla pracownika przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pełnomocnik może odpowiedzieć za szkodę wyrządzoną mocodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy podstawę do obliczenia odprawy stanowi wymiar zatrudnienia nauczyciela na dzień jej wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wydatki na uzyskanie certyfikatu GMP stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Gdzie opodatkować usługi budowlano-transportowe na rzecz szwedzkiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak amortyzować nabytą WNiP przy dokonaniu płatności na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie funkcje spełniają podmioty w ramach dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymany zwrot odsetek od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak udokumentować zwrot nieruchomości wraz z nakładami poczynionymi przez wydzierżawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla faktur korygujących wystawianych do faktur eksportowych i unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakiej wysokości na drabinie należy zamontować spoczniki z balustradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie pracodawca może zastosować karę porządkową wobec pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy brak rejestracji w systemie VIES jest przeszkodą do naliczenia i odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy budowa śmietnika podlega zgłoszeniu w starostwie powiatowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne