Pytania i odpowiedzi

Jaką datę powinny mieć dokumenty podmiotowe uzupełnione na wezwanie zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Gdzie zaksięgować zakup wzorów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT podatnik powinien zastosować przy fakturowaniu gotowości do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy kolejna umowa od 1 lutego 2017 r. będzie w świetle nowych przepisów umową na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie wymagania bhp musi spełnić pracodawca otwierający oddział zakładu pracy we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do montażu anten TV w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać sprzedaży samochodu w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w przetargu na usługi społeczne cena może przewyższać 60% wagi kryteriów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w związku ze zwiększeniem zatrudnienia zobowiązującego do utworzenia regulaminów spółka może ich nie tworzyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można przyznać dzieciom świadczenie niepieniężne w formie posiłku z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje, jeśli dziecko następnie zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy firma jest zwolniona z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak opodatkować grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako Bp?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy OPS może realizować decyzję innego ośrodka o przyznaniu świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w tym samym czasie nauczyciel może prowadzić w tej samej sali zajęcia dodatkowe z dwiema różnymi klasami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki zakres informacji powinien się znaleźć w wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak należy postąpić, jeśli w czasie powierzenia przez pracodawcę innej pracy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak powinna być rozliczona składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim momencie ująć wniesiony aportem grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zwolnienie od składek ZUS jest przewidziane tylko dla podmiotów, które tworzą ZFŚS obowiązkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić limit osób zwalnianych, by nie było to uznane za zwolnienie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W którym momencie można rozpocząć amortyzację lokalu niemieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić podpisania protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zmiana materiału okładzin określonego producenta na innego producenta jest robotą zamienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu premię roczną, która była przyznana za 2 miesiące pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto powinien dokonywać wyliczenia dochodu osoby wnioskującej o przydział lokalu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak obliczyć prewspółczynnik metodą godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy fakt, że pracownik podlega oskładkowaniu w państwie trzecim wyłącza obowiązku zapłat polskich składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie limity, warunki wynikają z kodeksu pracy w zakresie możliwości wykonywania pracy w niedzielę i święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy wykazać grunt wniesiony do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Ile decybeli powinno być w pomieszczeniu osób nadzorujących halę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zleceniobiorca może podpisać w imieniu zleceniodawcy umowę najmu samochodu z firmą wypożyczającą samochody?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy zleceniobiorca może wykonywać pracę fakturzystki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy serwis i przegląd instalacji przeciwpożarowych objęty jest mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo odliczyć VAT od usług ciągłych w okresie zawieszenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy firmy, zawierające umowę na montaż pompy ciepła są podwykonawcami i stosują mechanizm odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu zaległego i bieżącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT wyżywienie przy odsprzedaży cateringu w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy istnieje konieczność uwzględniania przyłącza w projekcie zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy można ująć w kosztach wydatki na media, jeśli faktury wystawiane są na właściciela lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia w związku ze świadczonymi usługami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy konieczne jest zatrudnienie doradcy RID?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne