Questions and answers

Czy starosta powinien zwolnić inwestora z opłat z tytułu wyłączenia gruntu klasy RIIIa z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy umowa zlecenia na napisanie tekstów autorskich uprawia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uprawa owoców w szklarniach to działalność rolnicza czy dział specjalny produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wartość umorzonych odsetek stanowi przychód po stronie podmiotu, któremu odsetki zostały umorzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki ponoszone w imieniu osób trzecich (klientów) podlegają ewidencjonowaniu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy wydatki związane z postępowanie sądowym można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zamawiający może ustanowić kryterium własnej grupy interwencyjnej w przetargu na usługę ochrony mienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów za naprawę wadliwie wykonanych elementów należy rozpoznać jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Gdzie znajduje się miejsce świadczenia usługi przewozu osób transportem lotniczym z Wiednia do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować refakturę za wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty musi posiadać podatnik, aby móc w całości odliczać VAT z faktur leasingowych i faktur za paliwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe generuje osobowe powiązanie spółek kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie świadczenia powinien wypłacić pracodawca przy zwalnianiu z przyczyn niedotyczących pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaki kurs zastosować w przypadku otrzymania przychodu w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozumieć czas przejazdu na gruncie ustawy o czasie pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości rolnej wspólnikom spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinna być rozliczana umowa o roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody polskie i niemieckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymaną od podatnika szwajcarskiego zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozwiązać kwestię wynagrodzenia wypłacanego w poprzednich latach w zaniżonej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak ustalić przychód u podatnika świadczącego usługi turystyki opodatkowanych według procedury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów opłaty administracyjne zapłacone z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy, do którego doszło w czasie delegacji do Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Która spółka będzie zobowiązana do korekty VAT w wyniku połączenia spółek w drodze przejęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów płatnik ma prawo do korekty deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie podmiot powinien zamienić jednostki CER na EUA?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe, którego właściciel nie jest doradcą podatkowym może wypełniać indywidualnym klientom PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy częściowe łączenie klas powoduje zmianę w ilości oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy dobrowolnie płacone alimenty należy odjąć od dochodu rodziny ubiegającej się o zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy każde badanie kontrolne musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy kontrola chorującego pracownika pozwala na niewypłacenie wynagrodzenia za czas tej nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy możemy odliczyć VAT z faktur zawierających błędną stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów wydatek poniesiony przez pracownika, a jeszcze nierozliczony z pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który powraca z urlopu wychowawczego, powinien wrócić na poprzednio zajmowane stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy nauczycielka może uczyć swoje dziecko w klasach I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy od usług prawnych dotyczących przekształceń własnościowych spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłata za wydanie materiałów z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, jest zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy opóźnienie samolotu wpływa na rozliczenie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy pasierb może być ujęty jako osoba uposażona w zapisie na wypadek śmierci zgodnie z art. 56 prawa bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Czy podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop należy ustalić na nowo, jeśli z opóźnieniem wypłacono nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może jednostronnie wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy pracownik SANEPID-u może dokonywać kontroli obiektu bez wiedzy dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne