Do którego roku życia dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim mogą korzystać z zajęć w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do którego roku życia dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim mogą korzystać z zajęć w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"? Z ustawy wynika, że zajęciami objęte są dzieci do momentu podjęcia nauki w szkole, a dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi od 3 roku życia do 25 lat. Czy w związku z tym po 3 roku życia dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim mogą nadal być objęte wyżej wymienionymi zajęciami? Jeśli tak to do którego roku życia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access