Questions and answers

Czy osoba, która uzyskała stopień ratownika wodnego w 1982 r. może być zatrudniona na stanowisku ratownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim ma prawo do otrzymania "wczasów pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy ruchomym czasie pracy dwukrotne wykonywanie pracy w tej samej dobie powoduje powstanie godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy RIPOK może przyjąć niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółdzielnia mleczarska może być podmiotem powiązanym z dostawcami mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka z o.o. przekazując darowiznę na fundację może odliczyć ją od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki rolnej zabudowanej siedliskiem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy staż z UP należy uwzględnić do dochodu uzyskanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy szpital może wnioskować o zmianę regionalnego centrum krwiodawstwa, któremu podlega?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy umowę traktować jako ciągłość zatrudnienia i nie przeliczać ponownie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wyburzenie garażu (ściany z blachy trapezowej) podlega procedurze zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy zwrot kosztów sądowych stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak długo mogą funkcjonować oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak długo można być przełożoną pielęgniarek w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jakie dokumenty powinna posiadać firma usuwająca odpad płynny ze zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć OPS względem dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie obiekty energetyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie wymagania powinny spełniać odzież i obuwie robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jakie znaczenie ma określenie, że substancja nie stwarza zagrożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakim wymaganiom bhp powinna odpowiadać praca z grzybami i bakteriami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak liczyć wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który odejdzie ze szkoły przed wakacjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy liczyć termin 10 dni na wydanie opinii przez zakładową organizację związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, czy nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę korygującą "zerującą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty związane z naliczeniem umowy cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpłacony zryczałtowany podatek 19% od wypłaconej dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać koszty, które dotyczą kilku inwestycji prowadzonych w jednym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak stosować przepisy o uldze na działalność badawczo-rozwojową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać w zeznaniu rocznym CIT-8 dochody zwolnione przedmiotowo przez fundusz inwestycyjny zamknięty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy można wręczyć nauczycielowi ograniczenie wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi samorządowemu, gdy wypada ona w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop wypoczynkowy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy spółka ma obowiązek rozpoznawania importu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto może wyegzekwować realizację obowiązku likwidacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Kto powinien skreślić ucznia z listy wychowanków internatu za naganne zachowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Na jakiej podstawie uzasadnić decyzję o nieprzyjęciu do przedszkola trójki dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty od zakupów inwestycyjnych, jeśli nastąpiła zmiana wykorzystania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W którym państwie powinna być opodatkowana renta wypłacana z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne