Czy organ prowadzący w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. realizuje działania informacyjne określone w... - OpenLEX

Czy organ prowadzący w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. realizuje działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ prowadzący w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. realizuje działania informacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35d ustawy o finansach publicznych? Tak wynika z zapisów § 11 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz.U. z 2021 r. poz. 1675). Ale w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 07.05.2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych (Dz. z 2021 r. poz. 953) jest mowa, że obowiązek informacyjny nie powstaje dla dofinansowań < 50 000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX