Questions and answers

Na jakich zasadach Policja może w szpitalu przesłuchać nieletniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Na jaki okres należy zatwierdzić uproszczony plan urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od którego miesiąca należy przyznać klientce świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Przez ile godzin tygodniowo należy zapewnić obecność lekarza anestezjologa na chirurgii jednego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia umowy zlecenia z osobą z Ukrainy pracującym poza Polską?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób można określić pobór wody przy nielegalnie wykonanym przyłączu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Co zrobić, gdy wykonawca wyliczył cenę oferty z błędnym określeniem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dieta sołtysa podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy katalog wyłączeń zakresu przedmiotowego zawarty w art. 4 p.z.p jest katalogiem zamkniętym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy litewskie uprawnienia do obsługi suwnic są ważne w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy możliwe jest przeprowadzenie badania bilansowego i szczepienia na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można nie wydawać zgody na wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można się budować na terenach zalewowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy nauczyciel mający w umowie o pracę wymiar etatu 16/18 może mieć dodatkowe 2 godziny wpisane jako nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy na warsztat samochodowy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy odsetki od "odwróconego factoringu" podlegają pod opodatkowanie podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec ma prawo do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy plan zamówień może zawierać informacje odnoszące się do zadań nieujętych w planie finansowym jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy podczas obrad komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły może uczestniczyć obserwator?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przepisy narzucają ilość personelu jaka ma być zatrudniona w pracowni serologii transfuzjologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy rada pedagogiczna opiniuje arkusz organizacji placówki po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż służebności przesyłu powoduje obowiązek zapłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie przysługuje matce w związku z urodzeniem kolejnego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego i powinno objąć całą treść dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa kredytowego są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy właściciel ma prawo do podwójnego wynagrodzenia prowadząc dwa przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w momencie sprzedaży udziałów kosztem podatkowym będzie konwersja pożyczek na dopłaty do kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne