Co powinien zrobić organ, jeżeli strona nie zwróciła się o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia... - OpenLEX

Co powinien zrobić organ, jeżeli strona nie zwróciła się o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ na wniosek strony na podstawie art. 98 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a. postanowieniem zawiesił postępowanie administracyjnie w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do chowu macior w ilości większej niż 750 stanowisk. Po upływie 3 lat od momentu zawieszenia postępowania strona nie zwróciła się do tut. organu o podjęcie zawieszonego postępowania.

Jak zatem powinien zachować się organ w tej sytuacji?

Czy powinien najpierw: - wydać postanowienie o podjęciu (z urzędu) zawieszonego postępowania, następnie - wydać zawiadomienie z art. 10 k.p.a. - a potem wydać decyzję o umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a.?

Czy od razu wydać tylko decyzję o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 1 oraz art. 98 § 2 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX