Questions and answers

Czy można odliczyć VAT od faktury kosztowej spółki za najem lokalu - mieszkania wynajętego dla prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy należy uzyskać zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, które uczestniczą w obradach rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielka, która prowadzi działalność zarobkową może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielowi można powierzyć obowiązki dyrektora przedszkola już od sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę można z wyprzedzeniem wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne używanie przez zleceniobiorcę samochodu osobowego zleceniodawcy podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy obecnie lekarz pediatra może sprawować opiekę nad świadczeniobiorcą tylko pod warunkiem ukończenia kursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy ogólne zasady rachunkowości dopuszczają występowanie podwójnego salda na koncie analitycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ponownie wysłać wniosek o ściganie dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy poradnia specjalistyczna ma prawo usunąć kartotekę pacjenta będącego dzieckiem na żądanie jego rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik, który w innej firmie przybywa na urlopie wychowawczym, w drugiej może pracować w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik zwolniony, jeśli dokonuje importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przedsiębiorca odpowiadając na e-mail od klienta powinien spełnić wobec niego obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy przekroczenie 30% wydatków na remont powoduje obowiązek opodatkowania sprzedaży lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy spółka w JPK_FA powinna uwzględniać faktury, które wróciły po uzupełnieniu daty sprzedaży i wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy tego 2-tygodniowego urlopu za 2018 można udzielić do końca września 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy umowa nauczyciela zatrudnionego na czas określony powinna trwać do ostatniego dnia sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy utwardzony plac wokół hali produkcyjnej powinien być ujęty w jego wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wpłaty na fundusz remontowy podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zakup kurtki z logo firmy kontrahenta można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka powinna być treść ogłoszenia o udzielonej pomocy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna zostać zastosowana do sprzedaży "szkatułek motywacyjnych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką datę sprzedaży wskazać na fakturze dokumentującej najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać listę osób oczekujących na świadczenie finansowane przez NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak dokumentować wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na konto bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki dla przeliczenia kursów walut ma zaliczka oraz faktura pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie urządzenia są urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć świadczenie usług przechowywania i wymiany opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozpatrzyć ponowny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować sprzedaż mieszkania wraz z wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami biurowymi i magazynowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż towarów wysyłanych bezpośrednio z fabryki przez podatnika VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne