Czy jeżeli w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w symbolu RO to czy w planie... - OpenLEX

Czy jeżeli w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w symbolu RO to czy w planie miejscowym ta sama działka może być położona w ZL?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka położona jest w symbolu RO - tereny rolne z możliwością zabudowy związanej z produkcja rolną to czy w planie miejscowym ta sama działka może być położona w ZL - tereny lasów?

Nadmienia, że plan wszedł w życie w 2017r i obowiązuje do dnia dzisiejszego, w luce zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. właściciel wystąpił o wypłatę odszkodowania, ewentualnie o zamianę działki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX