Questions and answers

Jak w przepisach ukształtowany jest obowiązek przechowywania zaświadczeń lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak w sposób właściwy wypowiedzieć nauczycielowi dotychczasowe warunki pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać składki zwrócone byłemu zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kto ma prawo wglądu do dokumentacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie zamawiający może wykluczyć wykonawcę w przypadku zamówień o wartości poniżej 30.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Na jakim druku w roku szkolnym 2018/2019 należy wydać uczniom klasy pierwszej technikum legitymacje szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy dochodzić płatności podatków i opłat lokalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo należy sporządzić sprawozdanie Rb-30S?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W którym momencie ujmować w kosztach nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za który miesiąc uzyskać dochód z zasiłku macierzyńskiego ustalając prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co może się stać jeżeli nie mam A1 za okres od 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy gmina powinna udzielić na dziecko dotację na wczesne wspomaganie rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy jest możliwość pozyskania środków na odprawę z rezerwy części subwencji oświatowej na rok 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy koszty noclegu uczestników można uznać za koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy wyrównać dodatek z tytułu urodzenia dziecka do pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel przystępując do konkursu na dyrektora szkoły musi posiadać ocenę pracy z ostatnich 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na wydobywanie żwiru i piasku wystarczające było tylko pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy opłaty za ponadnormatywne zniszczenia wynajmowanego samochodu można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy organ może zmienić pozwolenie na budowę na podstawie kolejnej decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pojazd użytkowy musi uzyskać zaświadczenie VAT-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy ośrodka rehabilitacyjnego za pracę w sobotę przysługuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy pracownik może otrzymać nagrody jubileuszowe z dwóch zakładów pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może przerwać wykorzystywanie urlopu wychowawczego na urlop w okresie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przekazanie klientom biletów na kabaret należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółki komunalne mogą być powiązane przez wspólnego członka zarządu i rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż dwóch działek z majątku prywatnego dla dwóch różnych nabywców będzie podlegała opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy szkoła podstawowa ma prawo do zbierania aktów urodzenia dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy usługa haftu może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy usługi odbierania odpadów ze statków można opodatkować stawką VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ważny jest tu okres oczekiwania na wynagrodzenie chorobowe - 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w budynku szkoły podstawowej może działać popołudniowa szkoła muzyczna I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne