Na jakiej podstawie pracownicy DPS mogą przetwarzać dane szczególnych kategorii dotyczące mieszkańców DPS w zakresie informacji... - OpenLEX

Na jakiej podstawie pracownicy DPS mogą przetwarzać dane szczególnych kategorii dotyczące mieszkańców DPS w zakresie informacji o stanie ich zdrowia w celu np. realizacji zaleceń lekarza dotyczących podawania lekarstw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakiej podstawie pracownicy DPS mogą przetwarzać dane szczególnych kategorii dotyczące mieszkańców DPS w zakresie informacji o stanie ich zdrowia w celu: realizacji zaleceń lekarza dotyczących podawania lekarstw i rehabilitacji, wykupu lekarstw z recepty, transportu mieszkańca na badania i odbioru wyników badań, ustalania diety itp.?

Informacje takie są niezbędne w celu zapewnienia właściwej opieki mieszkańcowi.

Czy lekarz może wypisywać zalecenia dotyczące podawania lekarstw, wykonania badań i rehabilitacji mieszkańca dla DPS, aby on wiedział jak prowadzić właściwą opiekę nad mieszkańcem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX