Questions and answers

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje obojgu rodzicom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pielęgniarka środowiskowa powinna uzyskać od pacjentów zgody na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak obliczyć czas pracy nauczyciela w szkole szpitalnej w miesiącu, w którym wypadają dni ustawowo wolne od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy do przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego wystarczający jest wniosek jednego z rodziców dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może zwolnić pracownika po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Do kiedy nauczyciel, który pełnił funkcję kierownika do końca sierpnia powinien wybrać przysługujący mu urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy można przyznać i wypłacić świadczenia "Za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy nauczyciel ma prawo do dodatku za wysługę lat w dodatkowym miejscu pracy po przepracowaniu trzech lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Od jakiej daty należy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach oraz przychodach ubruttowioną refakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup pamiątkowego grawertonu można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy stronie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przepisy wskazują jaki jest wymiar godzin w tygodniu/miesiącu rehabilitacji ruchowej dla ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy pracodawca ma możliwość ukarania pracownika po powrocie do pracy ze zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Ile powinny trwać godziny z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Który organ zapewnia uczniowi niepełnosprawnemu udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy doliczyć wykazaną w PIT-8C kwotę zwolnienia z długu do dochodów rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W którym kraju należy opodatkować dochody ze zbycia udziałów w spółce polskiej przez spółkę holenderską?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy rozbudowa budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 25 m2 wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu uwzględnienia wniosku o rozłożenie na raty zgodnie z art. 23 ust. 8?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Ile minut powinny trwać zajęcia logopedyczne w szkole podstawowej oraz w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaką dokumentację należy przygotować przed powrotem do pracy nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w świetle RODO szkoła potrzebuje pisemnej zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w efekcie powrotu do zwolnienia stowarzyszenie powinno dokonać korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wynajmujący może rozliczać przychody z tytułu najmu ryczałtem płaconym kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w systemie oświaty funkcjonują technika dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nagrody ufundowane przez samorządową instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak opodatkować świadczenie usług jazdy konnej, w tym jazd rekreacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy aktualnemu uczniowi klasy III gimnazjum można przedłużyć okres nauki o jeden rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy zgodnie z RODO można wysyłać kartki świąteczne do klientów bez pozyskiwania zgody od tych osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy przedwstępną umowę o pracę należy umieścić w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy fundacja także ma obowiązek opłacać faktury powyżej 15.000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak poprawnie wykazać sprzedaż na kasie fiskalnej, która omyłkowo była wystawiana na błędną spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Od kiedy należy zorganizować indywidualny program nauki uczniowi klasy pierwszej czteroletniego technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy zatrudniając pracownika na 1/2 etatu, który ma ustalone prawo do renty, należy odprowadzać składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak ustalić organizatora pracy, zgodnie z nowymi przepisami dot. bhp przy obsłudze wózków jezdniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy źródła spalania paliw można traktować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak w biurze zapewnić prawidłową wentylację?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak spółka ma opodatkować sprzedaż dzieł sztuki jeśli nabyła je na podstawie faktury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy część odsetkowa raty leasingu operacyjnego podlega ograniczeniu przy ujmowaniu jej w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy nie trzeba wykonywać operatu przeciwpożarowego przy wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w związku z tym, że niecała faktura została uregulowana, spółka powinna skorygować podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne