Questions and answers

Jaką datę ukończenia szkoły należy wpisać dla uczniów z klasy III liceum i IV technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie skutki w VAT rodzi zakup samochodu z Niemiec dla polskiego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie świadectwo należy wydać uczniowi gimnazjum, który nie ukończył III klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy, która została zatrudniona od stycznia do maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaksięgować w spółce z o.o. aport ZCP w zamian za objęcie nowo utworzonych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak oskładkować i opodatkować stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane usługi świadczone przez ortoptystkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z zarządzaniem spółką z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy po przekazaniu firmy małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy dochód uzyskany z tytułu zasiłku chorobowego należy doliczać do dochodu członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy i w której uchwale należy podać informację o wynikach egzaminów klasyfikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Kogo wliczyć do składu rodziny ustalając prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kto i z jakich środków wypłaca mu świadczenia za okres zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto pełni funkcję administratora danych osobowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Kto powinien zastępować dyrektora szkoły, który ponad rok będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto zatwierdza sprawozdanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Która z kwot powinna zostać ujęta jako WNT w deklaracji VAT (kwota została pomniejszona o udzielony rabat)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na jaki czas przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 ująć dostawę usług na statku dla podatnika czynnego VAT z UE i kraju trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy powoływać skład zespołów zadaniowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W której pozycji bilansu należy wykazać koszty towaru i usługi, które na dzień bilansowy zostały zakupione?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Za jaki okres przysługuje pracownicy zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy budowa daszka osłonowego wiaty handlowej wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy burmistrz wydaje opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora pismem czy zarządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy maszty flagowe, które spółka zamontowała na terenie zakładu podlegają podatkowi od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy objąć ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy norma EN 16282-6 obowiązuje w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy obcokrajowiec spoza UE może prowadzić działalność nieewidencjonowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy okap kuchenny to wentylacja mechaniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy p.z.p. zawiera zakaz zastosowania we wzorze umowy klauzuli wyboru jurysdykcji sądów państwa innego niż Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy papa zgrzewana stanowi pokrycie NRO?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi przełożenia terminu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ujęcie w KPiR rozliczeń międzyokresowych miesięcznie jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym może być garaż na 2 samochody ciężarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien uzyskać zgody członków wspólnoty na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Ile miejsc postojowych dla niepełnosprawnych przeznaczyć dla 1000 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kto powinien podpisać umowę na serwis i gwarancję z producentem urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy lekarz na dwie rożne umowy może pełnić dyżury na oddziale i w NPL?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można dokonać potrącenia świadczeń nienależnie pobranych z wypłat świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na podstawie art. 16 ust. 7 i ust. 8 można odstąpić od egzekucji odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne