Questions and answers

Czy utwardzenie na działce rolnej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zapisy dotyczące mocy farmy fotowoltaicznej tj. do 1,0 MW i o mocy 1,0 MW są tożsame?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zatrudnionemu asystentowi prokuratora można wyrazić zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do ilu miejsc po przecinku należy podać ładunek naliczając opłaty za wprowadzanie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Jaka jest możliwość zalegalizowania budynku garażu usytuowanego niezgodnie z pozwoleniem na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku świadczenia na terenie innych krajów UE usług prawnych i edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie czynności administracyjne powinien powziąć Ośrodek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z etyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła darowizna samochodu osobowego z majątku małżeńskiej spółki jawnej dla córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować przejęcie długu za wynagrodzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak określić datę nabycia nieruchomości, gdy w ramach podziału spadku występują dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać pracownika, który pracę wykonuje poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć usługi budowlane świadczone w Niemczech na rzecz kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie "wody odciekowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o jednolite pozwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy połączenie spółek można rozliczyć metodą łączenia udziałów a kiedy metodą nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Komu należy wykazać, że w wyniku wykonania robót ziemnych nastąpi polepszenie wartości użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej i w oparciu o jakie dokumenty dyrektor powierza dane do systemu informacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów i aktów prawa można sprawdzić aktualną lokalizację obszarów zagrożenia powodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały i z którego miesiąca przyjąć dochód do obliczeń dochodu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakiej wysokości ujmować w kosztach diety wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na terenie Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim okresie należy rozliczyć faktury za gaz jako prognozy na kolejne 12 miesięcy w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel placówki feryjnej powinien wybrać urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić PINB, gdy współwłaściciel domaga się rozbiórki ściany na budowę której nie wyraził zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dozwolone jest składanie przez spółkę z o.o. e-mailem ofert współpracy - innym spółkom z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który pobiera rentę chorobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły podstawowej może jednocześnie pełnić obowiązki dyrektora wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy działalność prowadzona poza zakresem zezwolenia nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieją jakieś zagrożenia z instytucji ZUS, PIP, US w związku z zatrudnieniem u brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy jest możliwe częściowe przeniesienie pozwolenia na budowę, jeśli obejmuje ono jeden obiekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy można dłużnikowi rozłożyć na raty zaliczkę alimentacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można umownie wyłączyć solidarną odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy można zamontować zlewozmywak w pomieszczeniu, w którym znajduje się obierak?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenie z wychowawcami kolonijnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne