Czy spółka może wycofać się z decyzji o odroczeniu stosowania CIT od maja? - OpenLEX

Czy spółka może wycofać się z decyzji o odroczeniu stosowania CIT od maja?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnicy spółki komandytowej zajmującej się budową i sprzedażą lokali mieszkalnych 30.12.2020 r. podjęli uchwałę o wyborze opodatkowania CIT od 1.05.2021r. i poinformowali o tym w styczniu 2021 r. urząd skarbowy. Wybór ten miał być korzystniejszy dla wspólników, ponieważ w kwietniu 2021 r. planowano sprzedaż lokali mieszkalnych. W lutym 2021 r. okazało się , że do końca kwietnia nie dojdzie do realizacji sprzedaży ani jednego lokalu, wobec czego 16.02.2021 r. podjęto uchwałę uchylającą wybór CIT od 1.05.2021 r. i powrót opodatkowaniem CIT od stycznia ub.r. Wspólnicy nie uwzględnili przy wyliczaniu zaliczek na PIT przychodów i kosztów za okres stycznia 2021 r. tej spółki. Spółka za okres od stycznia do kwietnia także nie dokonała żadnego rozliczenia CIT, nie płaciła zaliczki na podatek, ponieważ poniosła stratę. Skoro zatem przepisy nie przewidywały obowiązku informowania o podjętym wyborze, a spółka dokonała tego na zasadzie ostrożności, to czy obecnie przy złożeniu CIT za 2021 r.może poinformować US o zmianie, załączyć podjętą uchwałę i rozliczyć CIT za okres od stycznia do grudnia 2021 r.

Uściślam, że to nie jest nowa spółka, której rok podatkowy różni się od kalendarzowego i na normalnych zasadach dokonała zamknięcia 2020 r. wg przepisów obowiązujących do końca 2020 r. Sytuacja przedstawiona w pytaniu wynika ze zmiany przepisów i przejścia spółek komandytowych z opodatkowania PIT wspólników na CIT spółki od 1 stycznia lub 1.05.2021 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX