Zwrot cła przy wywozie zbóż, strączkowych nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.

Monitor Polski

M.P.1935.186.

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 sierpnia 1935 r.