Monitor Polski

M.P.1957.22.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1957 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wymiarów jeszcze nie dokonanych, bądź co do których nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w toku instancji.