Monitor Polski

M.P.1956.69.847

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 sierpnia 1956 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 17 sierpnia 1956 r.
w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać IX sesję Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na dzień 5 września 1956 r.