Związki eksportowe, uprawnione do wydawania zaświadczeń w myśl § 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 listopada 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Monitor Polski

M.P.1928.296.729

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1928 r.