Monitor Polski

M.P.2016.974

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2016 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzoną w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 stycznia 1999 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie wzajemnego uznawania międzynarodowych i wymiany krajowych praw jazdy, sporządzoną w Warszawie dnia 25 listopada 1998 r.

Zgodnie z art. 10 umowy weszła ona w życie dnia 25 stycznia 1999 r.