Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzoną w Warszawie dnia 24 października 2013 r.

Monitor Polski

M.P.2014.519

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2014 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzoną w Warszawie dnia 24 października 2013 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 stycznia 2014 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzoną w Warszawie dnia 24 października 2013 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 2 czerwca 2014 r.