Monitor Polski

M.P.2015.47

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulaminem poczty listowej i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 września 2013 r. zatwierdziła:
- Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych,
- Regulamin poczty listowej,
- Regulamin dotyczący paczek pocztowych,

sporządzone w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. RP 2801 ust. 1 Regulaminu Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych jest on stosowany od dnia obowiązywania Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych 1 , tj. od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. RL 269 ust. 1 Regulaminu poczty listowej obowiązuje on od dnia wejścia w życie Światowej Konwencji Pocztowej 2 , tj. od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. RC 219 ust. 1 Regulaminu dotyczącego paczek pocztowych obowiązuje on od dnia wejścia w życie Światowej Konwencji Pocztowej, tj. od dnia 1 stycznia 2010 r.

1 Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2010 r.) zostało ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1824.
2 Światowa Konwencja Pocztowa (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r.) została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. poz. 1824.