Monitor Polski

M.P.2015.302

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 6 Regulaminu Sejmu, wprowadza następujące zmiany w składzie sekretarzy Sejmu:
- odwołuje się z funkcji sekretarza Sejmu poseł Małgorzatę Sadurską,
- wybiera się na funkcję sekretarza Sejmu posła Marcina Duszka oraz posła Piotra Króla.