Monitor Polski

M.P.2019.448

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 73/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 171 § 3 i § 1 pkt 1 w związku z art. 170 § 3 i art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Agnieszki Wiercińskiej-Bałagi w Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze.
§  2.  Powołuje się Joannę Magdalenę Moroz-Korycką - sędziego Sądu Rejonowego w Bolesławcu do składu Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.