Zmiany w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2020.400

Akt indywidualny
Wersja od: 8 maja 2020 r.

UCHWAŁA Nr 126/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 171 § 3 oraz art. 171 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa:
1)
sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Izabeli Wawrzynów w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
2)
sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Mai Ambrożek w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
3)
sędziego Sądu Rejonowego w Wołowie Miłosza Chwaliboga w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
4)
sędziego Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze Zenona Węcławika w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jeleniej Górze;
5)
sędziego Sądu Rejonowego w Jaworze Joanny Termeny-Maciejewskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Legnicy;
6)
sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Waldemara Bochenka w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Legnicy;
7)
sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Hanny Płonki w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 w Wałbrzychu;
8)
sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie Eweliny Lewczuk-Zembrzyckiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
9)
sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie Marii Krystyny Piłat w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
10)
sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie Leszka Bresia w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
11)
sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie Elizy Bogusz-Wójcik w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
12)
sędziego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie Wojciecha Marcina Osińskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Zamościu;
13)
sędziego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie Arkadiusza Kopańko w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Zamościu;
14)
sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Holeniewskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Zielonej Górze;
15)
sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w stanie spoczynku Andrzeja Ciążyńskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Zielonej Górze;
16)
sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi Marty Witoszyńskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi;
17)
sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi Sławomira Wlazło w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi;
18)
sędziego Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w stanie spoczynku Julity Sawicz-Kociubińskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 w Sieradzu;
19)
sędziego Sądu Rejonowego w Łowiczu Honoraty Wójcik w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17 w Skierniewicach;
20)
sędziego Sądu Rejonowego w Żyrardowie Henryki Kędziora w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17 w Skierniewicach;
21)
sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krystyny Darmoń w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 18 w Krakowie;
22)
sędziego Sądu Rejonowego w Bochni Marcina Hebdy w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
23)
sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie Jakuba Lęcznara w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
24)
sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie Jaromierza Sobusiaka w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
25)
sędziego Sądu Rejonowego w Tarnowie Piotra Henich w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
26)
sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu Marcina Kobylskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 25 w Radomiu;
27)
sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu Danuty Bojarskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 25 w Radomiu;
28)
sędziego Sądu Okręgowego w Siedlcach Dariusza Półtoraka w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 26 w Siedlcach;
29)
sędziego Sądu Okręgowego w Tarnowie Marka Syrka w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
30)
sędziego Sądu Rejonowego w Jaśle Elżbiety Stachyrak w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
31)
sędziego Sądu Rejonowego w Krośnie Pawła Goneta w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
32)
sędziego Sądu Rejonowego w Brzozowie Sylwii Szajny w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
33)
sędziego Sądu Rejonowego w Lubaczowie Ewy Hełmeckiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 30 w Przemyślu;
34)
sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Wojciecha Palucha w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
35)
sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Marka Wójcika w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
36)
sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Stanisława Zycha w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
37)
sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Wojciecha Jabłońskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32 w Białymstoku;
38)
sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Anny Wołkowyckiej-Kuźmińskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32 w Białymstoku;
39)
sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Iwony Hulko w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 32 w Białymstoku;
40)
sędziego Sądu Rejonowego w Kartuzach Adama Skórzewskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku;
41)
sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni Ilony Rudek w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku;
42)
sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku Julii Kuciel w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku;
43)
sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyny Siudy w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
44)
sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyny Smołki w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
45)
sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Krystyny Gaczek w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
46)
sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Doroty Pasieki-Mrochem w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
47)
sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Magdaleny Jagiełło w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
48)
sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Justyny Kowalskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
49)
sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Marcina Kowrygo w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku-Białej;
50)
sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Piotra Sikory w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Częstochowie;
51)
sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie Anny Bojanowskiej-Wysmołek w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Częstochowie;
52)
sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie Tomasza Madeja w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie;
53)
sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasza Bulkowskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie;
54)
sędziego Sądu Rejonowego w Bartoszycach Arkadiusza Rokickiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie;
55)
sędziego Sądu Rejonowego w Szczytnie Macieja Rzewuskiego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 41 w Olsztynie;
56)
sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Tomasza Kosmalewicza w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 w Poznaniu;
57)
sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Anny Stasiewicz-Kokotowskiej w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
58)
sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Marzenny Ernest w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
59)
sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Roberta Burego w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
60)
sędziego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Rafała Lila w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
61)
sędziego Sądu Rejonowego w Koszalinie Marcina Mazura w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Koszalinie.
Powołuje się:
1)
Edytę Pawłowicz-Durlak - sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
2)
Sebastiana Spałka - sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
3)
Magdalenę Ptak - sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu;
4)
Bartosza Gajewskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Lubaniu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jeleniej Górze;
5)
Grzegorza Pyzińskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Legnicy;
6)
Mariolę Majer-Świrską - sędziego Sądu Rejonowego w Lubinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 w Legnicy;
7)
Pawła Banacha - sędziego Sądu Okręgowego w Świdnicy do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 4 w Wałbrzychu;
8)
Annę Górną - sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
9)
Roberta Wasiewicza - sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
10)
Katarzynę Makarzec - sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
11)
Adama Krzaka - sędziego Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie;
12)
Tomasza Orła - sędziego Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 11 w Zamościu;
13)
Barbarę Nowak - sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Zielonej Górze;
14)
Krystynę Golinowską - sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 14 w Łodzi;
15)
Teresę Cybulską - sędziego Sądu Rejonowego w Sieradzu w stanie spoczynku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 w Sieradzu;
16)
Dorotę Drab - sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17 w Skierniewicach;
17)
Joannę Krakowiak - sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 17 w Skierniewicach;
18)
Kamila Grzesika - sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 18 w Krakowie;
19)
Mariusza Karteczkę - sędziego Sądu Rejonowego w Brzesku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 20 w Tarnowie;
20)
Przemysława Dziwańskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 25 w Radomiu;
21)
Grzegorza Uszyńskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Siedlcach do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 26 w Siedlcach;
22)
Katarzynę Kędzior - sędziego Sądu Rejonowego w Jaśle do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
23)
Pawła Dziedzica - sędziego Sądu Rejonowego w Rzeszowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
24)
Daniela Radwańskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Brzozowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
25)
Iwonę Paczosę-Tatrzańską - sędziego Sądu Rejonowego w Krośnie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 29 w Krośnie;
26)
Roberta Stącla - sędziego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
27)
Krzysztofa Dembowskiego - sędziego Sądu Rejonowego w Nisku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
28)
Joannę Szewczyk - sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 w Tarnobrzegu;
29)
Barbarę Nowacką - sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Gdańsku;
30)
Łukasza Kołka - sędziego Sądu Rejonowego w Bytomiu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
31)
Agatę Błachowiak-Kaletę - sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
32)
Beatę Niedzielę-Bujak - sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 37 w Katowicach;
33)
Piotra Stanclika - sędziego Sądu Rejonowego w Cieszynie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 w Bielsku-Białej;
34)
Katarzynę Gulbinowicz - sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Częstochowie;
35)
Łukasza Ruszkiewicza - sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 43 w Poznaniu;
36)
Andrzeja Stasiuka - sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
37)
Piotra Brodniaka - sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
38)
Urszulę Iwanowską - sędziego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie;
39)
Józefa Grocholskiego - sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 48 w Szczecinie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.