Monitor Polski

M.P.1954.115.1647

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 25 listopada 1954 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Krakowie.

Na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. W Akademii Medycznej w Krakowie na Wydziale Lekarskim tworzy się II Katedrę Położnictwa i Chorób Kobiecych wraz z połączoną z nią kliniką.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.