Monitor Polski

M.P.2019.1011

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2019 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.