§ 2. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - M.P.2019.703 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitor Polski

M.P.2019.703

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 2019 r.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.