Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2020.974

Akt indywidualny
Wersja od: 19 października 2020 r.

POSTANOWIENIE Nr 113 1.38.2020
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 października 2020 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 19 października 2020 r. powołuję Pana Przemysława CZARNKA w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Edukacji i Nauki.