Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2019.778

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.15.2019

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 30 sierpnia 2019 r. odwołuję Pana Mariana BANASIA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Finansów.