Monitor Polski

M.P.2019.477

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2019 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.7.2019

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 4 czerwca 2019 r. powołuję w skład Rady Ministrów

Pana Jacka Roberta SASINA - na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów

Pana Mariana BANASIA - na urząd Ministra Finansów

Panią Bożenę Teresę BORYS-SZOPĘ - na urząd Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pana Dariusza PIONTKOWSKIEGO - na urząd Ministra Edukacji Narodowej

Panią Elżbietę Barbarę WITEK - na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pana Michała Pawła DWORCZYKA - na urząd Ministra - Członka Rady Ministrów

Pana Michała Piotra WOSIA - na urząd Ministra - Członka Rady Ministrów