Monitor Polski

M.P.2018.613

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 1131.9.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 19 czerwca 2018 r. odwołuję Pana Krzysztofa JURGIELA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.