Monitor Polski

M.P.2018.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.1.2018
o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 9 stycznia 2018 r. odwołuję
Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO - z urzędu Ministra Rozwoju i Finansów

Pana Konstantego RADZIWIŁŁA - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Zdrowia

Pana Jana Feliksa SZYSZKĘ - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Środowiska

Pana Antoniego MACIEREWICZA - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Obrony Narodowej

Pana Mariusza BŁASZCZAKA - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Panią Annę Marię STREŻYŃSKĄ - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Cyfryzacji

Pana Witolda Jana WASZCZYKOWSKIEGO - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Spraw Zagranicznych

Pana Andrzeja Mieczysława ADAMCZYKA - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Pana Henryka KOWALCZYKA - ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra - Członka Rady Ministrów